Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z klubové schůze 2015

25. 8. 2015

Klubová schůze musher klubu Obří skály - Ramzová proběhla dne 18. 7. 2015 v areálu rekreačního střediska Miroslav, Lipová-Lázně, Jeseníky.

1. Zahájení schůze provedl prezident Gejza Sóky.

2. Uctění památky klubové roztleskávačky Joži bylo provedeno dle jeho představ.

3. Zhodnocení sezóny 2014/2015. Členové našeho klubu se v této sezóně zúčastnili závodů v dogtrekkingu a mushingu:

   K. Trněná (dogtrekking) hodnotí sezónu jako dobrou, získala titul MČR.

   D. Hrabal (dogtrekking) hodnotí sezónu jako horší pro opakující se zranění.

   T. Trněný (dogtrekking) absolvoval jeden závod.

   P. Kolář (dogtrekking) za svůj úspěch považuje 3. místo MČR Beer Trekingu.

   P. Kolář (mushing) se v zimní sezóně nezúčastnil žádného závodu pro nedostatek sněhu. Zúčastnil se na běžkách s jedním psem expedice do Finska za polární kruh Halti 2015.

   D. Hrabal (mushing) hodnotí sezónu jako dobrou, získal dvakrát 2. místo.

   P. Brázda (mushing) 3. místo Bjk sprint Běleč.

   V. Vlček (mushing) sezónu hodnotí jako dobrou, zúčastnil se Hradeckého Midu a Šediváčkova longu.

   D. Navrátil (mushing) hodnotí sezónu jako průměrnou. Zúčastnil se se spřežením výše uvedené expedice do Finska.

   G. Sóky (pořadatel) ohodnotil dogtrekking Stopou strejdy Šeráka 2014 jako úspěšný.

   D. Navrátil (pořadatel) zhodnotil ohlasy na první ročník Držkovského crossu 2014 jako pozitivní.

4. Volba představenstva:

   Na pozici prezidenta byli navrženi dva kandidáti a to Dan Navrátil a Gejza Sóky. Zvítězil G. Sóky v poměru hlasů 10:1.

   Jako sekretář byl navržen Dan Navrátil, zvolen všemi hlasy.

   Jako pokladník byl navržen Bohdan Roubal, zvolen 10 hlasy, 1 se zdržel.

5. Plán klubových akcí:

   V sezóně 2015/2016 se náš klub rozhodl pořádat dvě akce a to dogtrekking Stopou strejdy Šeráka (ve stejném termínu jako minulé ročníky) a mushingový závod na suchu Držkovský cross v termínu 7. - 8. 11. 2015.

6. Platnost závodních licencí:

   Zde došlo k velkým změnám již na schůzi ČASS  a proto vydáváme rozhodnutí o platbě členských příspěvků takto: člen s aktivní licencí zaplatí 1.000,- Kč do 20. 8. 2015 (tato částka bude rozdělena na platbu za licenci 400,- Kč, 200,- Kč členský příspěvek do klubu a 400,- Kč bude po odečtení poplatků vráceno aktivnímu závodníkovi) a člen s neaktivní licencí zaplatí 200,- Kč jako členský příspěvek do klubu. V případě nezaplacení členského příspěvku do 31. 10. 2015 bude neplatící člen vyloučen z klubu.

   Toto rozhodnutí bylo schváleno všemi hlasy.

7. Přijímání nových členů:

   Z původních 6 zájemců se na schůzi dostavili pouze 3:

   Pavlína Janatová - bude závodit v dogtrekkingu a v Bjk, s D. Hrabalem vlastní 8 SH a 1 čuvače, byla přijata všemi hlasy.

   Petr Pospíšil - vlastní s M. Pospíšilovou 13 psů, aktivně závodí 6 let Bjk, SC. V budoucnu plánuje jezdit i spřežení. Byl přijat všemi hlasy.

   Markéta Pospíšilová - viz P. Pospíšil, závodí v SC2, byla přijata všemi hlasy.

8. Projednání změny názvu klubu:

Změna názvu byla odsouhlasena všemi členy a to ve znění:  Musher klub Obří skály, z. s. Vyřízením veškerých formalit spojených s tímto úkonem byl pověřen Gejza Sóky.

9. Diskuse:

   Pospíšilovi jezdí jako testovací jezdci koloběžek Kostka a vybavení Zero DC. Možnost získání slevy pro všechny členy klubu.

   K. Trněná reklamuje upadnutý zvonek na koloběžce Kostka při jízdě v terénu.

   D. Navrátil jedná o výrobě klubových vest a triček. Cena pro členy klubu za tričko cca 100,- Kč a za vestu cca 500,- Kč. Vzorky budou k vidění na Držkovském crossu 2015.

   K. Trněná navrhuje jako odměny pro příští ročník dogtrekkingu paracordové náramky. D. Hrabal se zavazuje je vyrobit za cca 12,- Kč za kus. Tento návrh byl všemi přítomnými přijat a G. Sóky byl pověřen uzavřít smlouvu o výrobě těchto náramků s D. Hrabalem.

10. Volná zábava se protáhla do ranních hodin.